UTEGANG

Ved leie av plass til hest i utegangen er fri tilgang til fortørket ensilage, Vitablock og saltstein inkludert. Fôring skjer i fôrhekk på oppfliset område. Det er pr i dag ca 30 mål med noe lynghei og noe innmark. Utegangen har skur.

Utegang kr 1000,- pr mnd.

Utegang med tilgang til rundpadock kr 1100,- pr mnd.

Hestene er eiers ansvar og skal ha tilsyn daglig. Forsikring anbefales. Ormekur og hovstell skal sørges for regelmessig av eier.

STALLPLASS

Boksleie inkl. luftegård kr 1100,- pr mnd. Fôr, strø og bruk av rundpadock kommer evt. i tillegg.

INN PÅ TUNET

Ta kontakt for informasjon. Mobil 92212695 eller mail eva.hjelvik@hotmail.com