IPT

Inn på tunet forener gårdens ressurser med storsamfunnets behov for alternative arenaer for barn, unge og voksne. Meningsfylte aktiviteter uten arbeidspress, men med mestringsopplevelser og læring gjennom praktiske og sansefylte opplevelser, er noe av det som tunet og gården er et utmerket utgangspunkt for.

Målsettingen med Inn på tunet tilbudet på gården Steinshòf, er å drive forebyggende arbeid med barn og unge innen skole, barnevern og psykisk helse. Utformingen av tilbudet, hyppighet og varighet blir individuelt tilpasset etter brukerne sitt behov.

På Steinshòf starter Inn på tunet virksomheten i August 2011. Vi ble formelt godkjent for Inn på tunet drift i Januar 2014. Godkjenningen blir utført av Matmerk www.matmerk.no

Vi har en nybygd driftsbygning som er spesielt tilrettelagt med undervisning/aktivitetsrom inkl. kjøkken, handikap toalett, snekkerhjørne og garderobe. Vi ønsker å legge vekt på forebyggende arbeid kombinert med den terapi-effekten dyr har på barn og unge. Dette gir et godt utgangspunkt for en arena der brukeren kan oppnå et bedre selvbilde, noe som har vist seg å redusere risikoadferd betydelig. Det kan samtidig legges til rette for et pedagogisk opplegg i tett samarbeid med skolen og i henhold til kunnskapsløftet. Ulike vansker kan gjøre skolebenken ekstra utfordrende for noen, og det kan være behov for å bytte ut skoleundervisning med læring i praksis noen timer.

Gjennom å fokusere på eleven sine sterke sider, kan man oppnå at læreprosessen blir mer motiverende og eleven får en opplevelse av mestring.  Vi ønsker med dette tilbudet å gi barn og unge noen ekstra verktøy som kan utgjøre store forskjeller i deres videre utvikling.