Levis vom Quettingerhof.
  
 Steinshòf driver ikke tradisjonell landbruksdrift, men ønsker å bruke dyrene og gården som en arena for mestring, læring og trivsel.  Vi ønsker at de som besøker gården skal oppleve rekreasjon og kjenne gleden av å omgås forskjellige dyr. Vi vil derfor  ha et mangfold av dyrearter. Steinshòf er en liten gård, og alle dyrene på gården har sine egne personligheter. Her på disse sidene vil du kunne lese om og se bilder av alle firbeinte som bor på Steinshòf.

Du finner  forskjellige kategorier under menyvalget “Dyrene”.

  Månetoppens Aron Adonis.