Om Steinshòf

På denne siden ligger litt historie om starten av eventyret, som byggingen av Steinsòf har vært for oss. 

Gården steinshòf er under planlegging! Vi har vært fantastisk heldige og fått kjøpt et stykke landbruksjord i et område med nydelig utsikt! Ikke nok med det, men etter tålmodig venting ble det også godkjent av kommunen at vi fikk bygge i dette området som er regulert til landbruk! Grunnen til det var at vi skal ha utradisjonell landbruksdrift på gården. Vi har kjøpt 14 daa fulldyrket jord og har leigeavtale på 16 daa til i umiddelbar nærhet. Utmarksbeite får vi også bruke. Rammeløyve er godkjent i kommunen og entrepenøren starter å grave i april-10. Her skal det byggest bolighus, garasje, stall og rundpadock på 18 m i diameter. Stallen vil inneholde 10 stallbokser, oppholdsrom, handicap-wc, vaskeplass, utstyrsrom og fôrlager. 6 av stallboksene skal leies ut og ellers skal bygningen brukes i Inn på tunet driften. Det er planen at bygningene skal være ferdige innen utgangen av 2010.

Byggman skal stå  for levering av hus, stall og garasje!!

På gården Steinshòf skal firmaet Synneshester drive avl av Islandshester og det planlegges oppstart av Inn på tunet virksomhet høsten 2011.

Gravingen startet i slutten av Mars-10 og er nå godt i gang!

Gjerde til utmarksbeite og et skur på 15 kvadratmeter er ferdig!

Det går framover litt etter litt og nå i slutten av August 2010 ser det slik ut der huset skal stå. Selve huset blir bygget inne på fabrikk og veggene er nå ferdig.. Så det kommer nok fort opp når det først kommer på tomten:-) På stallen står det igjen litt graving og støyping av plate før veggene kan settes opp. Planen er at alle bygg skal være tett innen starten av Oktober.

Bygningene kom bak i en stor trailer og ble heist på plass. Effektivt:-)

Rundpadock stod ferdig i september!

I starten av november var alle bygningene tette!

Nå er det innredning og oppussing som står for tur!